மனக்குழப்பத்திற்கு மகத்தான தீர்வு இஸ்லாம் – ரமளான் தொடர் உரை 2012

ManaKulappathirkku Theervu Islam –  – PJ Speech

One of the famous Tamil Islamic scholar PJ’s Ramadhan Serials

மனக்குழப்பத்துக்கு இஸ்லாம் கூறும் மகத்தான தீர்வு ரமளான் 2012 தொடர் சிறப்பு சொற்பொழிவு உரை: சகோ. பீஜே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>